Каталог примеров

Збільшення і зменшення десяткових дробів у 10, 100, 1000 і т.д. раз.

Тема. Збільшення і зменшення десяткових дробів у 10, 100, 1000 і т.д. раз. Мета: навчити учнів виконувати збільшення і зменшення десяткових дробів, а також розв’язувати задачі на використання десяткових дробів; виховати самостійність, уважність, активність; розвинути логічне мислення. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Вид уроку: бесіда. Хід уроку І. Організаційна частина. Заходжу в клас. Вітаюсь з учнями. Перевіряю готовність класу до уроку: чи волога ганчірка, чи є крейда. Запитую учнів чи всі виконали домашнє завдання, чи не виникло ніяких запитань. Якщо є запитання даю на них відповідь, якщо ні, розпочинаю урок. ІІ. Актуалізація опорних знань. – Хто скаже як перемножити десяткові дроби: – Потрібно перемножити два десяткових дроби, не звертаючи уваги на коми; в добутку відокремити комою справа стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. – Які закони справедливі для множення десяткових дробів. Переставний закон: a • b = b • a. Сполучний закон: (a • b) • c = a • (b • c). Розподільний закон: (a + b) • c = a • c + b • c. (a – b) • c = a • c – b • c. – Так, властивості множення на такі дроби, як: 0,5, 0,25, 0,125, 0,2. 0,5 – :2. 0,25 – :4. 0,125 – :8. 0,2 – :5. IІІ. Пояснення нового матеріалу. Ви вже знаєте, що приписування нулів до десяткового дробу не впливає на його величину. Наприклад: і т.д., тоді як кожний нуль, приписаний справа до натурального числа, збільшував його в 10 раз. Легко зрозуміти, що, наприклад, число 260=260•10, тобто коли справа з’явився нуль, то число 6, яке раніше позначало одиниці, тепер стало позначати десятки, а число 2, що раніше позначало десятки, тепер означає сотні. Отже, завдяки нуля попередні розряди замінилися новими, ніби пересунулись на одне місце вліво. Нехай треба збільшити десятковий дріб 4,8 у 10 раз. Очевидно, що треба пересунути розряди на одне місце вліво. Для цього досить пересунути одну цифру вправо. У цьому легко переконатися на прикладі: 4,352 м = 43,52 дм = 435,2 см = 4352 мм. І навпаки, 4352 мм = 435,2 см = 43,52 дм = 4,352 м. Тобто щоб збільшити (зменшити) десятковий дріб у 10, 100, 1000 і т.д. раз, треба перенести кому зліва направо (справа наліво) на один, два, три і т.д. знаки. IV. Закріплення вивченого матеріалу. (Показую на картках) №777. а) 6,4 • 10 = 64. б) 73,38 • 10 = 733,8. г) 0,28 • 100 = 28. д) 0,238 • 100 = 23,8. є) 0,32 • 1000 = 320. ж) 1,345 • 1000 = 1345. №778. а) 0,2 • 0,1 = 0,02. б) 0,2 • 0,01 = 0,002. в) 0,2 • 0,001 = 0,0002. №779. Вирази в метрах: 4,248 км = 4,248 • 1000 = 4248 м. 0,4237 км = 0,4237 • 1000 = 423,7 м. 234 дм = 234 • 0,1 = 23,4 м. 23,4 дм = 23,4 • 0,1 = 2,34 м. №780. Вирази в кілограмах: 4,5 т = 4,5 • 1000 = 4500 кг. 4,568 т = 4,568 • 1000 = 4568 кг. 4,5 ц = 4,5 • 100 = 450 кг. 4,568 ц = 4,568 • 100 = 456,8 кг. 457 г = 457 • 0,001 = 0,457 кг. 45679 г = 45679 • 0,001 = 45,679 кг. №781. Порівняй величини: А) 0,79 м і 79 см 79 см = 79 см. б) 7,9 дм і 79 см; 79 см = 79 см. в) 7,8 дм і 79 см; 78 см < 79 см. г) 790 мм і 0,79 м; 0,079 м < 0,79 м. д) 0,79 м і 7,9 дм; 0,79 м = 0,79 м. е) 0,79 м > 0,79 дм. №785. У скільки разів число 1,53 більше від числа 0,153? Оскільки кома знаходиться лівіше на один розряд то 1,53 більше на 10. №786. У скільки разів треба збільшити число 1,75, щоб дістати 175? Щоб з числа 1,75 отримати число 175 кому потрібно перестати вправо на два розряди, тобто, зменшити у 0,01 раз. №787. У скільки разів треба збільшити число 0,001, щоб дістати 100? Щоб отримати 100 з 0,001 кому треба перенести вліво на 5 розрядів, тобто збільшити на 100000. V. Підсумок уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули як збільшувати і зменшувати дроби у 10, 100, 1000 і т.д. разів. На наступному уроці ми з вами розглянемо ще одну тему: десятковий дріб як частка від ділення натуральних чисел. Підпис студента ____________ Підпис учителя _____________