Каталог примеров

Лабораторна робота основні конструкції PHP

1.Скласти програму, яка елементи заданого одновимірного масиву циклічно зсуває на K позицій ліворуч. 2. Перевірити, чи є в одновимірному числовому масиві від’ємні числа. Якщо є, то надрукувати їх індекси. Код програми: $mass = array(879, 123, 126,231, -76, 57, 312 ,-7 , 0, 7890); $k =3; $braveNewString=''; $keys =''; $newMass = array_slice($mass, $k); $braveNewstring =[]; foreach($newMass as $items) { $braveNewstring[] .= $items.' '; } for($i=0; $i<$k; $i++) { $braveNewstring[] .= $mass[$i].' '; } foreach ($braveNewstring as $key => $item) { if($item < 0) { $keys .=$key.' '; } $braveNewString .=$item.' '; } echo 'від`ємні індекси нового масиву'. $keys; echo ' '; echo 'відсортованний массив'. $braveNewString; ?>