Лабораторна робота основні конструкції PHP

1.Скласти програму, яка елементи заданого одновимірного масиву циклічно зсуває на K позицій ліворуч.

2. Перевірити, чи є в одновимірному числовому масиві від’ємні числа. Якщо є, то надрукувати їх індекси.

Код програми:

$mass = array(879, 123, 126,231, -76, 57, 312 ,-7 , 0, 7890);
$k =3;
$braveNewString='';
$keys ='';
$newMass = array_slice($mass, $k);
$braveNewstring =[];
foreach($newMass as $items)
{
$braveNewstring[] .= $items.' ';
}

for($i=0; $i<$k; $i++) { $braveNewstring[] .= $mass[$i].' '; } foreach ($braveNewstring as $key => $item)
{
if($item < 0)
{
$keys .=$key.' ';
}
$braveNewString .=$item.' ';
}
echo 'від`ємні індекси нового масиву'. $keys;
echo '
';
echo 'відсортованний массив'. $braveNewString;
?>

Комментарии закрыты.