Каталог примеров

Oracle Контрольная работа В1-В10

Варіант 1 1. Режим виділеного серверу в Oracle.(0.7б) 2. Використання умовного оператору IF-THEN-ELSE в PL/SQL.(0.7б) 3. Функції ADD_MONTH, SIGN, SUBSTR. (0.8б) 4. Явні курсори. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі id таблиці sotrudniki. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість виданих книг читачу бібліотеки (не повинна перевищувати 20). (1.1б) Варіант 2 1. Режим роздільного серверу в Oracle. (0.7б) 2. Використання оператору Case в PL/SQL. (0.7б) 3.Функції AD D_MONTH, SIGN, SUBSTR . (0.8б) 4. Неявні курсори. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі id таблиці students. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість виданих книг читачу бібліотеки (не повинна перевищувати 20). (1.1б) Варіант 3 1. Фонові процеси в Oracle. Фоновий процес PMON. (0.7б) 2. Використання циклу LOOP в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції MOTHS_BEETWEEN, MOD, CONCAT . (0.8б) 4. Неявні курсори. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі tabnom таблиці sotrudniki. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість студентів групи (не повинна перевищувати 30). (1.1б) Варіант 4 1. Фонові процеси в Oracle . Фоновий процес SMON. (0.7б) 2. Використання циклу WHILE в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції LAST_DAY, ABS, INITCAP. (0.8б) 4. Представлення. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі nomzakaz таблиці zakazi. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість учнів в класі (не повинна перевищувати 40). (1.1б) Варіант 5 1. Фонові процеси в Oracle . Фоновий процес RECO. (0.7б) 2. Використання циклу FOR в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції SYSDATE, FLOOR,LENGTH. (0.8б) 4. Процедури. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі tabnom таблиці sotrudniki. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість людей в одному цеху на заводі (не повинна перевищувати 500). (1.1б) Варіант 6 1. Фонові процеси в Oracle . Фоновий процес CKPT (0.7б) 2. Використання умовного оператору IF-THEN-ELSE в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції LAST_DAY, CEIL, LTRIM. (0.8б) 4. Неявні курсори. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі nom таблиці zakazi. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість студентів групи (не повинна перевищувати 25). (1.1б) Варіант 7 1. Фонові процеси в Oracle . Фоновий процес DBWn(0.7б) 2. Використання оператору Case в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції ADD_MONTHS, SQRT, LOWER. (0.8б) 4. Процедури. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі nom таблиці pidruchniki. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість робітників в відділі (не повинна перевищувати 20). (1.1б) Варіант 8 1. Фонові процеси в Oracle . Фоновий процес ARCn(0.7б) 2. Використання циклу LOOP в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції SYSDATE, SIGN, RTRIM. (0.8б) 4. Представлення. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі nom таблиці students. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість учнів в класі (не повинна перевищувати 40). (1.1б) Варіант 9 1. Службові фонові процеси. (0.7б) 2. Використання циклу FOR в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції MONTH_BEETWEEN,POWER,CONCAT. (0.8б) 4. Явні курсорів. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі id таблиці students. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість виданих книг читачу бібліотеки (не повинна перевищувати 25). (1.1б) Варіант 10 1. Три базові компоненти інформаційної системи Oracle. (0.7б) 2. Використання циклу WHILE в PL/SQL. (0.7б) 3. Функції LAST_DAY, FLOOR, LENGTH. (0.8б) 4. Представлення. (0.8б) 5. Розробити тригер, що забезпечує генерацію унікального інкрементного номеру в полі tabnom таблиці sotrudniki. (0.9б) 6. Розробити обробник виняткової ситуації, що перевіряє кількість студентів групи (не повинна перевищувати 30). (1.1б)