Каталог примеров

Типовий приклад

Типовий приклад відповіді на запитання семестрової контрольної роботи з дисципліни: «Розробка клієнт-серверних застосувань».

Завдання. Охарактеризувати функції rand, max, навести приклади використання. Синтаксис функції rand наступний : int rand ([int min, int max]). Функція rand повертає випадкове ціле число в діапазоні від min до max включно. Ці параметри не обов'язкові. Якщо їх не вказувати, повернеться випадкове число в діапазоні від 0 до константи RAND_MAX. На операційних системах сімейства Windows значення RAND_MAX всього лише 32767. Якщо потрібно випадкове дробове число, то можна скористатися, наприклад, таким кодом: // Генеруємо випадкове дійсне число в діапазоні $a.. $b припущенні $ a <$ b $iMaxRand = 30000; // по суті, можна задавати і більше для більшої точності $iRand = rand (1, $iMaxRand); $fRand = $ a + ($b-$a) * $iRand / $iMaxRand; ?> Функція max має 2 різновиди синтаксису: 1) mixed max (number arg1, number arg2 [, number ...]) 2) mixed max (array numbers) Вона повертає максимальне значення серед аргументів, якщо вони передані у вигляді повного списку (1-й варіант синтаксису), або ж найбільший елемент масиву, у разі, якщо був переданий масив (2-й варіант синтаксису). Аргументи можуть бути різних типів. Приклади використання echo max(1, 3, 5, 6, 7); // 7 echo max(array(2, 4, 5)); // 5 echo max(0, 'hello'); // 0 echo max('hello', 0); // hello echo max(-1, 'hello'); // hello // При вказівці декількох масивів, вони порівнюються повністю // В нашому прикладі: 2 == 2, але 4 <5$val = max(array(2, 4, 8), array(2, 5, 7)); // array(2, 5, 7) // При вказівці масиву і окремих чисел, // Завжди повертається масив, тому що він вважається найбільшим $val = max('string', array(2, 5, 7), 42); // array(2, 5, 7) ?>